Pozew o rozwód – co warto wiedzieć?

Gdy dochodzi do zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego rozwód jest rozwiązaniem, dzięki któremu możemy uregulować swoją sytuację i zacząć nowe życie. Bardzo wiele osób obawia się jednak tego kroku również z powodu braku wiedzy jak prawidłowo wnioskować o rozwód. Przedstawiamy więc najważniejsze informacje dotyczące pozwu o rozwód.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym. Możemy zrobić to osobiście lub też wysłać go pocztą. Warto pamiętać, że pozew ten powinien zostać wykonany w trzech kopiach, z czego jedną zatrzymujemy dla siebie. Warto o tym pamiętać i zabierać swoją kopię na każdą rozprawę (sąd może bowiem pytać o informacje w nim zawarte). Pozew składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania małżeństwa lub (w przypadku gdy małżeństwo nie mieszka już razem) – właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego małżonka.

Co powinno się w nim znaleźć?

W pozwie powinno znajdować się wiele informacji – dane małżonków, wykonywane przez nich zawody, informacje o dzieciach. Poza tym musimy zdecydować czy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie lub wskazać winnego. Swoją decyzję należy uzasadnić. Możemy również zamieścić żądanie do wezwania świadków – wówczas w pozwie powinny znaleźć się również ich dane. Bardzo ważne są również załączniki: odpis aktu ślubu, akty urodzenia dzieci, rachunki, faktury, potwierdzenia wspólnej własności (np. mieszkania).


O co jeszcze można się ubiegać?

Warto pamiętać, że pozew o rozwód może być połączony również z orzeczeniami w innych sprawach związanych z małżeństwem. Możesz wnosić w nim o podział majątku, ustalenie podziału władzy rodzicielskiej, ustalenia wysokości alimentów na małoletnie dzieci a także sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków lub o eksmisji jednego z nich.

Podsumowując, do przygotowania pozwu o rozwód powinniśmy podejść na spokojnie. Zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających winę małżonka, dokumentujących sytuację materialną obu stron czy ponoszonych na wychowanie dzieci wydatków to znaczne usprawnienie procesu.

Artykuł powstał w konsultacji z https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Kategorie
Polecane