Kancelaria komornika – kto może prowadzić taką działalność?

Komornik to zawód, który nie wzbudza sympatii, choć ci, którzy chcą go wykonywać, muszą być doskonale przygotowani do takiej trudnej i wymagającej pracy. Profesja ta jest często mylona z zawodem windykatora. Czym zajmuje się komornik? Jakie wykształcenie trzeba mieć i jakie inne warunki trzeba spełnić, by otworzyć kancelarię komorniczą?

Na czym polega praca komornika?

Komornik to zawód określany mianem funkcjonariusza publicznego, który działa zawsze przy sądzie rejonowym i wykonuje egzekucje zasądzone przez sąd. Oprócz tego zajmuje się także ustalaniem faktycznego stanu majątkowego oraz spisu inwentarza stron występujących w procesach sądowych.

Oprócz tych podstawowych obowiązków komornik dokonuje także zabezpieczenia roszczeń i wykonuje postanowienia sądowe, polegające na dostarczaniu zawiadomień sadowych lub innej dokumentacji, które wymagają potwierdzenia odbioru. Komornik także aktywnie poszukuje ukrytego majątku dłużnika oraz oczywiście wykonuje egzekucje komornicze. Prace komorników nadzorują sądy rejonowe, przy których działają.

Kto może zostać komornikiem?

Komornikiem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 26 lat. Niezbędne jest wykształcenie prawnicze zdobyte w kraju lub za granicą, ale uznane w Polsce. Kandydat na komornika musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być nawet podejrzany o jakiekolwiek przestępstwo karne ani skarbowe. Musi odbyć aplikację komorniczą, a następnie zdać egzamin branżowy. Niezbędne też jest dwuletnie doświadczenie na stanowisku asesora komorniczego.

Od 2013 roku zawód komornika stał się zawodem deregulowanym. Od tego momentu aplikacja komornicza trwa 1,5 roku, ale trzeba posiadać trzyletnie doświadczenie w tak zwanym „stosowaniu prawa”. Komornik może pracować do siedemdziesiątego roku życia.

Niezbędne cechy osobowości

Zawód komornika jest niezwykle trudnym zawodem i niestety nie zawsze ci, którzy zdają celująco egzamin, są w stanie poradzić sobie w praktyce. Komornik musi być osobą niezwykle silną psychicznie. Musi cechować się umiejętnością zachowania spokoju w każdej, nawet bardzo zaskakującej sytuacji. Dłużnicy bowiem reagują bardzo różnie, wielokrotnie są nieprzyjemni i agresywni. I choć empatia to bardzo pożądana cecha u każdego człowieka, to kancelaria komornika nie jest miejscem, gdzie tę zaletę można eksponować. Komornik nie może ulegać emocjom, wchodzić w dyskusje z dłużnikami. Wiele historii dłużników może budzić współczucie, ale w czasie pracy komornik musi zapomnieć, że istnieje coś takiego jak empatia.

Ile może zarobić komornik?

Komornicy niechętnie mówią o swoich zarobkach, co zresztą jest typowe dla wszystkich zawodów prawniczych. Trzeba jednak wiedzieć, że nie otrzymują oni pensji od sądu, przy którym pracują, ani tym bardziej z budżetu państwa. Komornicy pobierają tak zwane opłaty egzekucyjne, a więc wysokość ich wynagrodzenia zależy od skuteczności, z jaką potrafią prowadzić postępowania egzekucyjne. Zarobione pieniądze w części muszą przeznaczać na utrzymanie kancelarii komorniczej i opłacenie swoich współpracowników.

Kategorie
Inne