Prokurent w spółce – kim jest i jakie są jego obowiązki?

Prowadzenie spółki bywa zadaniem trudnym i czasochłonnym. Nic więc dziwnego, że członkowie zarządu często decydują się na skorzystanie z pomocy innych osób. Jedną z tych, która może przejąć sporą część obowiązków jest prokurent. Kim jest i jaką pełni rolę? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Kim jest prokurent?

Prokurent to osoba, która otrzymuje od zarządu spółki pełnomocnictwo, które pozwala jej pełnić wiele różnych ról. W zależności od udzielonych pełnomocnictw prokurent może reprezentować spółkę w postępowaniach sądowych, sprawach administracyjnych oraz podatkowych. Prokurent może zawierać umowy oraz od nich odstępować. Zajmuje się również np. zakupem nieruchomości. Co ciekawe, prokurent nie może jednak zajmować się ich zbyciem. Nie może również zajmować się zbyciem, wydzierżawieniem czy użyczeniem przedsiębiorstwa.

Kto wybiera prokurenta?

Prokurenta wybiera zarząd spółki. Aby wybrać taką osobę i udzielić jej pełnomocnictwa niezbędna jest jednak zgodna decyzja wszystkich członków zarządu. W tym przypadku nie ma bowiem mowy o większości głosów. Co ważne, zarząd w każdej chwili może również odwołać prokurenta. On sam nie ma zaś wpływu na członków zarządu – nie może odwołać żadnego z nich. Decyzja o wyborze prokurenta musi zapaść w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jaka osoba może pełnić tę funkcję?

Prokurentem może być osoba pełnoletnia, która posiada pełnię czynności prawnych (nie jest więc np. ubezwłasnowolniona). Co ważne, prokurentem może być wyłącznie osoba prywatna. Nie musi posiadać doświadczenia czy też wykształcenia kierunkowego. Dobrze jednak, aby była to osoba, która zna przepisy prawa oraz zasady funkcjonowania spółki. O tym kto obejmie funkcję prokurenta decyduje zarząd i to on może również prokurenta odwołać.

Podsumowując, prokurent to osoba zajmująca się reprezentowaniem spółki w codziennych czynnościach. Jest to więc odpowiedzialne stanowisko, które wymaga dbania o wiele bardzo istotnych kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Artykuł przygotowany w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki